Team wrap&roll

Our People

Due to the growth of Wrap & Roll, we are looking for talents in many positions to join in a professional working environment.

Mrs. Nguyen Thi Kim Oanh
Founder & CEO

“I know that I’m take risks, going in the path less traveled,  but I believe in the target audience’s health-concious dining habits. I want to create a unique dining style rather than just selling food.”

Trần Minh
Southern Region Manager

“I’ve been working here for over 6 years and have seen a lot of changes. I was promoted through hard work and experiences that I’ve gained working at Wrap & Roll.”

Hồ Thị Thu Bi
Cashier

“Công việc, dù ở vị trí nào, chỉ cần làm tốt theo trách nhiệm và tập thể đoàn kết thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua để vươn đến mục đích phát triển chung”

Nguyễn Thị Hồng Trang
Chef branch

“Trong công việc đôi khi gặp nhiều áp lực nhưng với sự điều hành của BGĐ đã giúp tôi vượt qua và tôi tin Wrap&Roll sẽ trở thành một trong những thương hiệu ẩm thực hàng tại Việt Nam và khu vực.”

Than Huu Kiet
Service staff

“Joining Wrap & Roll family, I believe that I’ve learned a lot. The experience has boosted my confidence and created more opportunities for me to develop my future career.”

Delivery
1900 1084