Wrap&Go - Cuốn ngon mang đi

02/03/2021
Wrap&Go - Cuốn ngon mang đi

"Wrap&Go - Cuốn ngon mang đi" chỉ từ 49K:

  • Áp dụng từ 26/04/2021, từ Thứ Hai - Chủ Nhật
  • Chi nhánh áp dụng:  Wrap&Roll Mplaza và Wrap&Roll Vincom Quận 1
  • Giá chưa bao gồm 8% VAT
Thực đơn giao hàng
1900 1084