Thông tin đơn hàng

Lưu ý:

  • Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng
  • Áp dụng giao hàng đến các khu vực (thành phố, quận) trong danh sách trên
  • Liên hệ hotline 19001084 cho các đơn hàng nằm ngoài chính sách giao hàng

Món ăn Số lượng Đơn giá
x {{ getTranslate(product.title) }} - + {{ product.price.toMoney() }}
Thành tiền {{ total().toMoney() }}
VAT (10%) {{ (total() * 0.1).toMoney() }}
Phí giao hàng {{ getShipCost().toMoney() }}
Đặt thêm

Tổng cộng

{{ totalWithShip().toMoney() }}

Thực đơn giao hàng
1900 1084