Thanh đạm món chay

01/08/2019
Thanh đạm món chay

- Áp dụng tại tất cả nhà hàng Wrap&Roll trên toàn quốc

- Áp dụng từ ngày 01/08/2019 đến 29/08/2019

- Không áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mãi khác

- Đặt bàn ngay tại 1900 1084

- Liên hệ nhà hàng để biết thêm chi tiết về chương trình khuyến mãi

Thực đơn giao hàng
1900 1084